Golfträning: Gör golfsvingen och spelet redo för säsong

Golfträning är som viktigast när golfsäsongen närmar sig. Då är det dags att slipa på både kropp och knopp. Att regelbundet genomföra golfträningar är viktigt men att vara väl förberedd inför säsongen är mer än att bara träna på dina svingar. Det handlar om att förbereda kroppen och sinnet för de utmaningar som väntar. Vår senaste artikel kring golfträning tar en närmare titt på vad som krävs för en framgångsrik försäsongsträning i golfen.

Golf ball on fairway - Stripe golf

PHYSICAL PREPARATION

Att vara i god fysisk form är avgörande för alla golfare. Det påverkar allt från hur du genomför dina träningspass, din sving och din uthållighet under en lång dag på banan.

Building Core Strength

A strong core is fundamental for a stable and powerful golf swing. In our article, we describe various exercises focusing on strengthening the muscles most relevant to golfers. By integrating these exercises into your training routine, you can reduce the risk of injuries and increase your hitting power.

Flexibility and Mobility

För att uppnå en smidig och kraftfull sving är det viktigt att arbeta med sin flexibilitet och rörlighet. Vi går igenom golfträning föra specifika sträckövningar och rörlighetsrutiner som är anpassade för golfare, vilket säkerställer att din kropp är redo för varje typ av slag.

Golf ball on fairway - Stripe golf
Self-confidence in golf play. Focus and visualization

MENTAL PREPARATION

Golf is a sport where the mental game plays a significant role. Preparing your mind is as important as physical training.

Visualization Techniques

Visualization is a powerful tool for improving your golf game. In the article, we explore how through visualization, you can imagine successful shots and rounds, boosting your confidence and performance on the course.

Managing Stress and Anxiety

Golf can be stressful, especially in competitive situations. We share strategies and techniques for managing stress and anxiety, allowing you to maintain your calm and focus throughout the round.

Practice putting to increase golf confidence

SKILL IMPROVEMENT

Refining your golf skills is a crucial part of preseason training. Here, we focus on specific exercises and practice methods to enhance your game.

Swing Analysis

To improve your golf swing, it's important to understand its mechanics. We go through how a swing analysis can help you identify and work on weaknesses in your technique.

Practice Putting

Putting requires precision and practice. We present various exercises and practical tips to help you improve your putting, leading to fewer strokes on the green.

Practice putting to increase golf confidence

Featured products

golfträning på youtube

Golfträning på youtube

På Youtube finns mängder av content för dig som vill titta på sving videos och tips. Med risk för att det kan bli lite väl mycket tips och råd…

Golf gear from Stripe on tee

Its in the details

Performing on the course is hard enough, we know! Good golf requires that your equipment is in top shape so you can focus on the course and the game. Stripe golf’s products help with that. Check out how we can help you lower your score.

Golf gloves from Cabretta leather

Find your glove

A good golf glove is essential for a good grip and ultimately, a good performance on the golf course. Choose the golf glove that fits you, your style of play, and it will also last longer. Here are some points to help you choose the right golf glove.

Your shopping cart is empty.